Sinus lift: Kompletna rješenja za zahvat podizanja sinusa

Sinus lift, poznat i kao sinusna augmentacija ili sinusna podizanje, je kirurški postupak koji se koristi u stomatologiji i oralnoj kirurgiji kako bi se povećala količina kosti u gornjoj čeljusti, posebno u području sinusa. Evo nekoliko ključnih informacija o sinusnom podizanju:

Indikacije: Sinusno podizanje se obično izvodi kada je potrebno više kosti kako bi se ugradili dentalni implantati u gornjoj čeljusti. Nedostatak kosti u ovom području može biti posljedica resorpcije kosti, bolesti paranazalnih sinusa ili prirodne anatomske strukture koja nije dovoljno povoljna za implantaciju.

Metoda rada:

  1. Priprema pacijenta: Pacijent se prvo pregleda kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti za sinusno podizanje.

2. Lokalna anestezija: Područje se lokalno anestezira kako bi se smanjila bol i nelagodnost tijekom postupka.

3. Rez: Kirurg pravi rez u desni kako bi otkrio kost ispod sinusa.

4. Podizanje sinusa: Kirurg pažljivo podiže membranu sinusa prema gore, stvarajući prostor između membrane sinusa i postojeće kosti.

5. Dodavanje koštanih nadomjestaka: U ovaj novo stvoreni prostor dodaju se koštani nadomjesci. Moguće je koristiti vlastitu kost pacijenta (autologna transplantacija) ili umjetnu kost. Ovo pomaže u stvaranju dodatne potrebne kosti.

6. Zatvaranje rezova: Nakon dodavanja kosti, kirurg zatvara rezove i šavove kako bi omogućio cijeljenje.

Cijeljenje: Cijeljenje nakon sinusnog podizanja obično traje nekoliko mjeseci. Tijekom tog vremena, dodana kost se integrira s prirodnom kosti. Nakon što se proces cijeljenja završi, dentalni implantati se mogu postaviti u novu kost kako bi zamijenili nedostajuće zube.

Upute za pacijenta: Pacijentima se obično daju posebne upute za njegu i oporavak nakon sinusnog podizanja. To uključuje:

  1. Smanjenje fizičke aktivnosti: Pacijenti bi trebali izbjegavati teške tjelesne aktivnosti tijekom prvih nekoliko dana kako bi se smanjila mogućnost komplikacija.

2. Održavanje oralne higijene: Važno je paziti na čistoću usne šupljine kako bi se spriječile infekcije.

3. Korištenje propisanih lijekova: Pacijenti bi trebali uzimati antibiotike i analgetike prema uputama svog stomatologa ili kirurga.

4. Izbjegavanje pušenja i alkohola: Pušenje i konzumacija alkohola mogu usporiti proces cijeljenja i povećati rizik od komplikacija.

5. Redoviti pregledi: Pacijenti bi trebali redovito dolaziti na kontrole kako bi se pravilno pratilo cijeljenje i osiguralo da je postupak uspješan.

Važno je napomenuti da svaki pacijent može imati specifične potrebe i upute ovisno o složenosti postupka i njihovom individualnom zdravstvenom stanju. Stoga je važno pridržavati se uputa svog stomatologa ili kirurga kako bi se postigao najbolji rezultat i spriječile komplikacije.

Naša misija

Naša vizija je omogućiti svakom
pacijentu adekvatnu i sigurnu terapiju.

Konstantnim usavršavanjem i ulaganjem u novitete možemo sa ponosom reći da smo jedni od pionira u individualiziranom pristupu sa težištem na tehnološkom riješavanju svakog problema. Konstantnim idejama i inovacijama sa sigurnošću možemo reći da ćemo u budućnosti nuditi još više.

Naše vrijednosti

Pristup

Naši pacijenti zajedno sa kolegama u timu postaju dio obitelji Dentelin.

Podrška

Iako tehnološki napredak uveliko olakšava rad, ljudski pristup je nešto što se osobito cijeni i potiče u našem okruženju.

Dostupnost

Našim pacijentima smo dostupni kako tijekom tako i nakon terapije. Dobar odnos sa pacijentom ne završava krajem terapije. Mi smo tu za Vas.