Modul 2

9:30—Dobrodošlica

9:45—10:30 Ponavljanje/provjera naučenog iz prvog modula

10:35—11:00 Priprema radne jedinice sa dentalnim asistentom prije dolaska pacijenta

11:00—11:15 Stanka za kavu

11:15—11:30 Dogovor o planu terapije

11:35—11:50 Priprema pacijenta

11:55—13:00 Prikaz rada na pacijentu uz asistenciju 1.polaznika

13:15—13:30 Protokol nakon kirurškog zahvata, 1.pacijenta (za pacijenta, doktora i asistenta)

13:35—14:30 Stanka za ručak

14:35—15:35 Prikaz rada na pacijentu uz asistenciju 2.polaznika

15:40—15:50 Protokol nakon kirurškog zahvata, 2.pacijenta

15:55—16:50 Prikaz rada na pacijentu uz asistenciju , 3.polaznika

16:55—17:10 Protokol nakon kirurškog zahvata, 3.pacijenta

17:15—18:10 Prikaz rada na pacijentu uz asistenciju 4.polaznika

18:15—18:30 Protokol nakon kirurškog zahvata, 4.pacijent

18:35—19:00 Pitanja/odgovori/zaključak

19:00—19:15 Završetak /podjela certifikata tečaja