Modul 3

9:30—Dobrodošlica

9:45—10:30 Rezovi u implantologiji /ishrana režnja/što treba izbjegavati

10:35—11:10 Protokoli u implantologiji

11:15—11:45 Važnost obuke dentalnog asistenta

11:50—12:10 Stanka za kavu

12:15—13:00 Prf/prp/augmentacija/membrana

13:05—13:35 Šta ako? Potencijalni problem/rješenja

13:40—14:10 Periimplantitis (za vrijeme integracije i nakon protetskog opterećenja). Kako postupiti?

14:15—15:15 Stanka za ručak

15:20—16:20 Rad na pacijentu uz asistenciju polaznika (ugradnja implantata, augmentacija)

16:25—16:45 Protokol otpusta pacijenta /što očekivati

16:50—17:20 pitanja/odgovori/diskusija/zaključak

17:25—17:35 podjela certifikata